Vi stöder


Vi är på intet sätt en vinstdrivande verksamhet utan gör det här för att alla ska ha en möjlighet till en positiv fritidsaktivitet.

Trots detta har vi genom att låta intäkterna från Nyårsdubbeln, en tävling vi höll 2016-01-03 med 70 deltagare, lyckats bidra till Barncancerfonden – vilket vi förstås är stolta över.

Året efter hölls samma tävling på nytt och ånyo bidrog deltagare generöst till Barncancerfonden – vi hoppas traditionen fortsätter – en mycket bra start på åren.

Tack till alla som var med, såväl tävlingsledning som spelare!

Cancerfonden-TyresoDiscgolf